Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van VOCIM d.d. 1 januari 2012

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van VOCIM d.d. 1 januari 2012 van toepassing.
Onze voorwaarden worden altijd meegezonden in PDF formaat. Een extra opvragen kan altijd neem dan gerust contact op.