Disclaimer

Op deze pagina vindt u praktische en wettelijke informatie over deze site.
VOCIM BV (hierna te noemen VOCIM) streeft er naar steeds correcte en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, niet actueel of accuraat is.VOCIM stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kan VOCIM niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en naar behoren functioneert. VOCIM vraagt uw begrip hiervoor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website
 
Tekstuele informatie
De teksten van deze website zijn geproduceerd door VOCIM en mogen niet verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOCIM.
 
Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.
 
Afbeeldingen
De afbeeldingen op deze website zijn 'stock photos' of foto's uit eigen archief. Dit zijn commercieel verkregen foto's, waarvan de gebruiksrechten voor deze site behoren aan Azzurre/Ontwerp. De foto's mogen in geen enkel geval door derden gekopieerd of gebruikt worden.
 
Privacy voorwaarden
VOCIM respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen (WBP) verwerkt. VOCIM stelt uw persoonlijke gegevens nooit beschikbaar aan derden. 
 
Ontwerp, realisatie en hosting
Deze website is gerealiseerd Azzurre/Ontwerp een in Zaandam gevestigd bureau voor digitale en schriftelijke communicatie. De website wordt gehost door One.com.

Gerelateerde websites
Deze website kan doorgelinkt zijn vanaf de volgende websites; www.stevenvoorn.nl, www.stevenvoorn.com, www.voorn.biz, of www.anno69.nl. Voor deze sites gelden dezelfde regels en voorwaarden als op deze site weergegeven.
 
VOCIM B.V. staat voor "Voorn Consultancy en Interim Mangement B.V." en is in eigendom van S.Voorn Beheer B.V.