Over VOC-IM

VOC-IM helpt organisaties om hun klanten nog beter te bedienen. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij de strategiebepaling en optimalisatie van hun contactcenter op het gebied van kwaliteit, mensen, middelen (financiën en systemen) en processen. Daarbij kan het gaan om operationele aansturing, om het doorvoeren van verbeter- of verandertrajecten of de implementatie van tools en applicaties zoals Workforce Management (WFM), Quality Monitoring (QM), selfservice, kennismanagementsystemen of spraakanalyse.

lees meer